Slovník internetových surfařů. Víte, co znamená ping?


Témata: TELEKOMUNIKACE
InternetPing

Svět internetových technologií a zkratek pro vás nemusí být velkou neznámou. Znalost několika základních pojmů vám pomůže při výběru internetového připojení, i při řešení různých nastavení. Prozkoumejte slovník internetových surfařů a získejte nové vědomosti.

WiFi 802.11ac

802.11 ac je označení standardu bezdrátové komunikace WiFi 5 s vysokou datovou propustností. Dokáže fungovat nejen v bezdrátových sítích na frekvenci 2,4 GHz, ale zároveň také na 5 GHz. Podpora tohoto standardu by měla být u moderních zařízení samozřejmostí. Pokud hledáte kvalitní WiFi, měla by nést i toto označení. V budoucnu se plánuje schválení standardu 802.11ax, pod názvem WiFi 6.  

ADSL internet

ADSL je zkratkou anglického sousloví Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetrická digitální linka). Tento nejčastější typ technologie DSL využívá pro připojení k internetu telefonních rozvodů. Asymetrie linky spočívá v rozdílných rychlostech ve směru k uživateli a od uživatele. Jinými slovy nabízí připojení zpravidla rychlé stahování dat, ale jejich pomalejší nahrávání. Výhodou ADSL je velké pokrytí, které má 99% území ČR. 

Download

Download představuje anglické označení pro stahování (příjem) dat. V případě internetového připojení má download zásadní vliv na rychlost načítání internetových stránek a stahování souborů z internetu. Rychlost downloadu se uvádí v Mbps.

Ethernet

Ethernet reprezentuje technologie počítačových sítí, které přenáší data přes dvojlinku či optický kabel. Využívá se nejen pro propojení počítačů, ale také jako drátové rozhraní pro WiFi a další zařízení s přístupem k internetu. Existuje několik rychlostních modifikací. 

Firewall

Bezpečnostní brána ve formě samostatného zařízení či softwaru, která odděluje provoz mezi domácí/firemní sítí a internetem. Jedná se o efektivní ochranu před škodlivými viry a dalšími bezpečnostními hrozbami.

IP adresa

IP adresa je číslo. To jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, které využívá internetový protokol. Prostřednictvím internetového protokolu komunikují na internetu všechna zařízení. V minulosti byla nejrozšířenější verze IPv4, která používala 32bitové adresy. Kvůli nedostatku volných IPv4 adres se náhradou stává protokol IPv6, který nyní začíná převažovat.

IPTV

Jedná se o zkratku televize přes internetový protokol. Technologie přináší možnost sledovat kanály digitální televize přes internet

Jitter

Jeden z parametrů internetového připojení. Představuje nežádoucí kolísání v rychlostech odezvy. Uvádí se v milisekundách. Čím vyšší je jitter, tím méně stabilní je připojení.

Mbps (Mbit/s)

Jednotka přenosové rychlosti – megabit za sekundu. Nejčastěji se využívá pro zobrazení rychlosti internetového připojení. 

Optika

Optika je zjednodušené označení připojení přes optická vlákna. Tento moderní způsob připojení k internetu patří k těm nejspolehlivějším, nejvýkonnějším a nejrychlejším. Dokáže zprostředkovat tok dat o rychlosti desítek gigabitů za sekundu (Gb/s). LOSKY nabízí připojení na vlastní optické síti. Optické kabely mají řadu výhod, jsou rychlé, stabilní, bezpečné, výkonné a aktuálně je jejich obliba na vzestupu. LOSKY hraje hlavní roli v budování optických sítí v České republice. Podporuje provoz na této moderní technologii pro řadu operátorů. Je ideální na přenos dat na velké vzdálenosti a je i velmi málo náročný na údržbu a vydrží několik desítek let. Odolává i výkyvům počasí a rušivému elektromagnetickému vlnění. 

Ping

Ping (Packet Internet Groper) představuje odezvu. Slouží k prověření kvality spojení se vzdáleným systémem v síti, například webovým serverem. Udává se v milisekundách. Čím vyšší je ping, tím horší je kvalita připojení.

QoS

QoS je zkratkou anglického spojení Quality of Service. Pomocí QoS lze omezit přenosy dat a rozdělit jejich provoz dle preferencí. V případě routeru se jedná o pokročilou funkci, která ti umožňuje nastavit, jaká zařízení jsou v síti prioritní.

SSID

SSID je zkratkou anglického spojení Service Set Identifier. Představuje identifikátor bezdrátové sítě WiFi – její název. SSID si můžeš změnit v konfiguraci přístupového bodu.

Upload

Upload představuje anglické označení pro nahrávání (odesílání) dat. V případě internetového připojení má upload zásadní vliv na rychlost nahrávání příloh, zálohování do cloudu nebo streamování videa. Rychlost uploadu se uvádí v Mbps. Čím vyšší hodnota upload, tím lépe pro uživatele.

WiFi

Zaběhlý název zastřešující několik standardů internetového připojení IEEE 802.11, které slouží k bezdrátové komunikaci v počítačových sítích. WiFi primárně nahrazuje pevné ethernetové sítě. Za názvem stojí obchodní sdružení Wi-Fi Alliance. 

WPA2

Šifrovací protokol s názvem Wi-Fi Protected Access II slouží k zabezpečení bezdrátových sítí. Certifikace WPA2 je povinná pro všechna nová WiFi zařízení.