FVE a kroupy


Témata: ENERGO

Jaký vliv má na solární elektrárnu nepříznivé počasí? 

Záleží na závažnosti krupobití. Bude-li natolik extrémní, že poničí i auta, skleníky, okna, zkáze se nevyhnou ani solární panely. Snížení účinnosti panelů či vyřazení celé FVE z provozu je tak přirozeným důsledkem živelné pohromy.

Ochrana solárních panelů   

Běžné krupobití životnost kvalitní fotovoltaiky zásadním způsobem nenaruší. Panely jsou potaženy odolným tvrzeným sklem, které funguje jako ochrana před kroupami. Déšť i sníh jsou FVE spíše ku prospěchu, protože díky nim probíhá očištění panelů od prachu nebo pylu.

S neustálým a rychlým technologickým pokrokem navíc moduly podléhají přísným testovacím podmínkám.  

Elektroluminiscence 

Pro klid duše je přece jenom vhodné soláry alespoň vizuálně zkontrolovat. I panely, které vypadají, že se jim nic nestalo, mohou však během krupobití utrpět mikrotrhlinky. Jak už název napovídá, nejsou okem viditelné. Proto se používá metoda zvaná elektroluminiscence, která odhalí závažné praskliny.

Co (ne)dělat při poškození panelů

Není nejlepší nápad se snažit poškozený solární panel snažit opravit sami nebo provést revizi zařízení na vlastní pěst, kvůli tomuto kroku Vám pojišťovna nemusí vyplatit celé pojistné plnění, čímž se brání úmyslnému poškození majitelem. 

Poškození je třeba řešit ihned kvůli tomu, abyste zamezili ztrátám výnosů. Nechte vyměnit porouchané panely a provést celkovou revizi odborným personálem. Ti během termovizního proměření elektroinstalace odhalí všechny úseky, kde by mohlo dojít k přehřívání kabelů.

Bezpečnost FVE 

Nemusíte se však obávat poškození rozvaděčů nebo měničů napětí. Jsou totiž uschované uvnitř domu na bezpečném místě. Správně nainstalovaná konstrukce FVE se nehne ani nepřehřeje. K požárům může dojít totiž především kvůli závadám ve střídači napětí nebo atmosférickými výboji. 

V LOSKY s více než 17 lety praxe před samotným zahájením prací poskytujeme velmi podrobné konzultace s individuálním přístupem. Tak jsme schopni provádět instalace nanejvýš pečlivě právě proto, aby nedošlo ke vzniku závad, za použití moderních technologií a těch nejkvalitnějších materiálů.