Financování výstavby FVE


Témata: ENERGO

Česká republika podporuje výstavbu solárních elektráren jakožto obnovitelného zdroje energie. Můžete si zažádat o dotaci a tím snížit pořizovací cenu, a významně tak urychlit návratnost investice. Navíc vám LOSKY s žádostí pomůže, máme s tím mnohaleté zkušenosti. 

Dotační program Nová zelená úsporám 

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), platný v letech 2021 – 2030, dotuje instalaci fotovoltaiky, tepelnou izolaci staveb, tepelných čerpadel, výměnu kotle aj. Byl vytvořen za účelem úspory energií, tedy zvyšování energetické účinnosti staveb. Následuje tak strategii Evropské unie ohledně snižování emisí.  

Většina bankovních společností podporuje moderní technologie pro výrobu elektřiny poskytnutím úvěrů. Ušetřená energie a dlouhá životnost zařízení vám poté pomůže půjčku splatit. 

Podmínky k získání dotace 

Dotace je poskytována na nové FVE zaplacené od 1. 1. 2021. Zažádat si mohou všichni majitelé, fyzické i právnické osoby. Daný objekt by měl být určen k trvalému bydlení a splňovat definici rodinného domu. 

Fotovoltaika se může umisťovat na střechu budovy, na fasádu a nově také na související objekty jako jsou garáže, pergoly apod. Samostatně stojící objekty musí být pro získání dotací zapsány v katastru nemovitostí. FVE se dá umístit i na speciální konstrukci vedle pozemku, ale nesmí bránit růstu vegetace pod ní.

Co všechno potřebuji k podání žádosti 

Vyřízení žádosti je pro nynější období výrazně zjednodušené. Není potřeba energetický posudek, projektová dokumentace ani výběrové řízení, aby na příspěvek co nejrychlejší cestou mohl dosáhnout kdokoli. Podat ho můžete pouze elektronicky s přiložením patřičných dokumentů na Státní fond životního prostředí. Příspěvek se obvykle vyplácí v rozmezí během 6 – 8 týdnů od nainstalování FVE.  

Získat dotaci tak není vůbec složitá záležitost. Podmínky se oproti minulým letem výrazně zjednodušily. Přiznaný příspěvek vám pokryje až 50 % celkové ceny FVE. Podívejte se, jakými způsoby na dají dotace na FVE dále využít.